CENÍK SLUŽEB

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami platný

od 1.1.2023

1Vyšetření pro řidičský průkaz, ověření způsobilosti řízení motorových vozidel600 Kč
2Vyšetření na žádost pacienta, častější než podle zdravotnického řádu, rovněž
pro pracovní a soukromé cesty do zahraničí, které si pacient hradí sám
500 Kč
3Vyšetření pro sportovní činnost + profesní průkazy (potravinářské apod.)500 Kč
4Vyšetření pro lázeňskou péči (samoplátce)500 Kč
5Vyšetření pro držitele zbrojních pasů500 Kč
6Vyšetření pro přihlášky na školu300 Kč
7Zdravotní posudek k uzavření pojistné smlouvy300 Kč
8Vypsání úrazové pojistky350 Kč
9Popis dle individuální požadavků komerční pojišťovny1000 Kč
10Očkování na vlastní žádost250 Kč
11Vstupní, preventivní a výstupní pracovnělékařská prohlídka600 Kč
12Jednoduchý administrativní úkon (kopie PN, dodatečné vystavení PN)200 Kč
13Aplikace inj. na vlastní žádost200 Kč
14Stanovení krevní skupiny200 Kč
15Pořízení kopie zdravotní dokumentace, cena za stranu 10 Kč
16Pořízení výpisu ze zdravotnické dokumentace400 Kč
Zdravotní služby, u kterých je vyžadován písemný souhlas pacienta, nejsou v tomto zařízení poskytovány.

V Jihlavě 1.1.2021 MUDr. Jaroslav TOMEK IČO: 02600030