CENÍK SLUŽEB

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami platný od 1.1.2023

1.Vyšetření pro řidičský průkaz, ověření způsobilosti řízení motorových vozidel600 Kč
2Vyšetření na žádost pacienta, častější než podle zdravotnického řádu, rovněž pro pracovní a
soukromé cesty do zahraničí, které si pacient hradí sám
2000 Kč
3Vyšetření pro sportovní činnost + profesní průkazy (potravinářské apod.)600 Kč
4Vyšetření pro lázeňskou péči (samoplátce)1000 Kč
5Vyšetření pro držitele zbrojních pasů800 Kč
6Vyšetření pro přihlášky na školu500 Kč
7Vypsání úrazové pojistky400 Kč
8Popis dle individuální požadavků komerční pojišťovny1000 Kč
9Očkování na vlastní žádost300 Kč
10Vstupní, preventviní a výstupní pracovnělékařská prohlídka600 Kč
11Jednoduchý administrativní úkon (kopie PN, dodatečné vystavení PN)200 Kč
12Aplikace inj. na vlastní žádost250 Kč
13Pořízení kopie zdravotní dokumentace, cena za stranu10 Kč
14Pořízení výpisu ze zdravotnické dokumentace400 Kč
Zdravotní služby, u kterých je vyžadován písemný souhlas pacienta, nejsou v tomto zařízení poskytovány.

V Jihlavě 1.1.2023 MUDr. Jaroslav TOMEK IČO: 02600030